Een typisch werkmoment op de negende dag

Negende dag … we zijn er bijna, we zijn er bijna,maar…

Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat het afgeleverd werk mij – als leek – van hoge kwaliteit schijnt. Het zou er  jaaaaren moeten tegenkunnen.

Advertenties